ตรวจหวย : กัมพูชา New Win 4D

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 5266
รางวัลที่ 2 6937
รางวัลที่ 3 3360
รางวัลที่ 4 5888, 0500, 3755, 6458, 9684, 8658, 1119, 4690, 2108, 4624
รางวัลที่ 5 4773, 4203, 0845, 3170, 1661, 4965, 9669, 7683, 4407, 4205

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 2390
รางวัลที่ 2 6959
รางวัลที่ 3 4871
รางวัลที่ 4 3103, 1514, 3531, 2182, 0438, 6822, 3944, 7068, 5945, 1407
รางวัลที่ 5 1846, 1917, 9416, 5749, 3075, 6523, 6174, 6495, 5331, 8836

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 8388
รางวัลที่ 2 0525
รางวัลที่ 3 6406
รางวัลที่ 4 1381, 3600, 1885, 5153, 4133, 1099, 8904, 0045, 6977, 0407
รางวัลที่ 5 1204, 4799, 5490, 5066, 5662, 9661, 0283, 2496, 9917, 3377

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 0799
รางวัลที่ 2 4912
รางวัลที่ 3 1018
รางวัลที่ 4 0029, 7978, 8187, 5249, 9515, 0080, 7100, 0789, 1995, 0222
รางวัลที่ 5 9810, 0945, 4614, 4330, 9948, 4776, 0462, 9267, 3717, 6147

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 7224
รางวัลที่ 2 7824
รางวัลที่ 3 5643
รางวัลที่ 4 5243, 6208, 3058, 1757, 5383, 6851, 5387, 1700, 7077, 6773
รางวัลที่ 5 6097, 6685, 6506, 2359, 3518, 2902, 6238, 2805, 0594, 5545

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 9617
รางวัลที่ 2 6467
รางวัลที่ 3 9942
รางวัลที่ 4 5972, 5485, 9067, 3031, 5244, 4170, 9575, 4377, 0431, 8798
รางวัลที่ 5 7831, 6844, 8850, 6877, 0575, 0906, 9042, 2990, 5861, 4181

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 5029
รางวัลที่ 2 2420
รางวัลที่ 3 7829
รางวัลที่ 4 2965, 8260, 7766, 0433, 3805, 5768, 8092, 5796, 3863, 9789
รางวัลที่ 5 3307, 8025, 3335, 9936, 4170, 0893, 6781, 4423, 9393, 4310

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา New Win 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา New Win 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery