ตรวจหวย : กัมพูชา New Win 4D

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 7649
รางวัลที่ 2 7866
รางวัลที่ 3 4772
รางวัลที่ 4 4138, 7729, 4690, 3631, 0300, 9869, 5746, 6654, 5792, 5085
รางวัลที่ 5 7508, 2323, 7424, 4647, 9616, 4342, 1277, 0841, 5780, 1303

วันพุธที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 0925
รางวัลที่ 2 9539
รางวัลที่ 3 5613
รางวัลที่ 4 8213, 9094, 9914, 8528, 8205, 9715, 9913, 1435, 5158, 2460
รางวัลที่ 5 7780, 2787, 7082, 3344, 0833, 0792, 6068, 0904, 8371, 2147

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 8723
รางวัลที่ 2 6720
รางวัลที่ 3 9376
รางวัลที่ 4 1668, 7583, 8022, 3561, 3964, 1327, 4530, 4087, 3147, 6630
รางวัลที่ 5 9700, 6482, 9219, 3692, 7339, 8267, 1199, 5545, 6491, 3354

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา

ใน กัมพูชา New Win 4D เลือกผู้เล่น ตัวเลขระหว่าง - .

กัมพูชา New Win 4D จัดโดย KTV Lottery. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: ktvlottery.com