ตรวจหวย : กัมพูชา New Win 4D

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 2201
รางวัลที่ 2 1198
รางวัลที่ 3 2660
รางวัลที่ 4 0085, 6395, 2373, 8303, 4858, 2841, 7143, 3138, 0122, 8935
รางวัลที่ 5 4865, 0175, 6593, 2489, 0873, 4246, 6114, 2988, 6049, 1351

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 0579
รางวัลที่ 2 9305
รางวัลที่ 3 1475
รางวัลที่ 4 8626, 9948, 8132, 6498, 6247, 3412, 3400, 6062, 7184, 1261
รางวัลที่ 5 1836, 7504, 1095, 3200, 1296, 3644, 2631, 9801, 3138, 7909

วันศุกร์ที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 0396
รางวัลที่ 2 2652
รางวัลที่ 3 4486
รางวัลที่ 4 4620, 7927, 4555, 9368, 7652, 8296, 1483, 0776, 9395, 7277
รางวัลที่ 5 2361, 4045, 4447, 7933, 1522, 7243, 0953, 6747, 3154, 0598

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา

ใน กัมพูชา New Win 4D เลือกผู้เล่น ตัวเลขระหว่าง - .

กัมพูชา New Win 4D จัดโดย KTV Lottery. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: ktvlottery.com