ตรวจหวย : กัมพูชา New Win 4D

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 5266
รางวัลที่ 2 6937
รางวัลที่ 3 3360
รางวัลที่ 4 5888, 0500, 3755, 6458, 9684, 8658, 1119, 4690, 2108, 4624
รางวัลที่ 5 4773, 4203, 0845, 3170, 1661, 4965, 9669, 7683, 4407, 4205

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 2390
รางวัลที่ 2 6959
รางวัลที่ 3 4871
รางวัลที่ 4 3103, 1514, 3531, 2182, 0438, 6822, 3944, 7068, 5945, 1407
รางวัลที่ 5 1846, 1917, 9416, 5749, 3075, 6523, 6174, 6495, 5331, 8836

วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 8388
รางวัลที่ 2 0525
รางวัลที่ 3 6406
รางวัลที่ 4 1381, 3600, 1885, 5153, 4133, 1099, 8904, 0045, 6977, 0407
รางวัลที่ 5 1204, 4799, 5490, 5066, 5662, 9661, 0283, 2496, 9917, 3377

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา

ใน กัมพูชา New Win 4D เลือกผู้เล่น ตัวเลขระหว่าง - .

กัมพูชา New Win 4D จัดโดย KTV Lottery. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: ktvlottery.com