ตรวจหวย : กัมพูชา New Win 4D

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 9005
รางวัลที่ 2 8482
รางวัลที่ 3 4350
รางวัลที่ 4 5103, 8975, 8024, 9620, 8289, 5794, 2193, 0173, 8420, 7903
รางวัลที่ 5 6333, 9444, 4805, 0705, 7411, 5145, 4044, 0855, 2037, 5416

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 0932
รางวัลที่ 2 0513
รางวัลที่ 3 8614
รางวัลที่ 4 8260, 5162, 7540, 2379, 2060, 8588, 5742, 7671, 9175, 4056
รางวัลที่ 5 4091, 1833, 0726, 1221, 2093, 0429, 8678, 8620, 4643, 3978

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2021

รางวัลที่ 1 2807
รางวัลที่ 2 0149
รางวัลที่ 3 6343
รางวัลที่ 4 7351, 1438, 3794, 3324, 0626, 9189, 1921, 5524, 7874, 1990
รางวัลที่ 5 1527, 8829, 6650, 3846, 1925, 2242, 8874, 5000, 6876, 0430

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา.

ใน กัมพูชา New Win 4D เลือกผู้เล่น ตัวเลขระหว่าง - .

กัมพูชา New Win 4D จัดโดย KTV Lottery. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: ktvlottery.com