ตรวจหวย : กัมพูชา Perdana Lottery 4D

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 0486
รางวัลที่ 2 7670
รางวัลที่ 3 7883
รางวัลที่ 4 8298, 3130, 4178, 3411, 4808, 8014, 8587, 0136, 8020, 2538
รางวัลที่ 5 9690, 9688, 0506, 7006, 1555, 2878, 6416, 6716, 5340, 8162

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 8674
รางวัลที่ 2 4098
รางวัลที่ 3 2248
รางวัลที่ 4 6059, 7213, 3722, 6322, 8698, 9678, 3565, 3855, 8045, 9846
รางวัลที่ 5 1403, 8996, 6984, 5019, 8114, 2225, 5397, 6043, 7621, 9163

วันพุธที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 8315
รางวัลที่ 2 7927
รางวัลที่ 3 1779
รางวัลที่ 4 8131, 4175, 4273, 6483, 7227, 8333, 6844, 7146, 0924, 2232
รางวัลที่ 5 4653, 4119, 7337, 4057, 2159, 4769, 8510, 4504, 3089, 3712

วันอังคารที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 6084
รางวัลที่ 2 4628
รางวัลที่ 3 6526
รางวัลที่ 4 8383, 3926, 8530, 8752, 5036, 8756, 6087, 4659, 0597, 7106
รางวัลที่ 5 0179, 3801, 4318, 7935, 9875, 2465, 3600, 6909, 5623, 9122

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 4924
รางวัลที่ 2 6594
รางวัลที่ 3 5266
รางวัลที่ 4 6651, 5741, 8735, 9476, 5571, 0234, 3113, 8000, 9729, 1723
รางวัลที่ 5 7318, 3503, 6947, 0959, 6572, 1873, 2881, 2040, 2614, 6955

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 4263
รางวัลที่ 2 1286
รางวัลที่ 3 6353
รางวัลที่ 4 7848, 8569, 1261, 8466, 1290, 6244, 5120, 2328, 2857, 4646
รางวัลที่ 5 3105, 9630, 2438, 9615, 8978, 6597, 7051, 7602, 5995, 2789

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 0531
รางวัลที่ 2 5992
รางวัลที่ 3 9606
รางวัลที่ 4 1853, 8530, 7314, 8289, 9325, 0350, 3929, 7368, 2699, 1792
รางวัลที่ 5 0203, 0603, 9824, 6142, 0829, 7178, 9814, 5351, 6260, 8663

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Perdana Lottery 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Perdana Lottery 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery