ตรวจหวย : กัมพูชา Perdana Lottery 4D

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 0718
รางวัลที่ 2 4356
รางวัลที่ 3 8579
รางวัลที่ 4 5334, 5024, 9869, 3758, 3719, 9583, 0908, 0288, 6695, 7359
รางวัลที่ 5 2385, 6094, 3563, 1312, 7910, 7297, 1721, 2211, 5841, 8903

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 0024
รางวัลที่ 2 0990
รางวัลที่ 3 4676
รางวัลที่ 4 4722, 5278, 8664, 5875, 6500, 7359, 8859, 9195, 0726, 9156
รางวัลที่ 5 0152, 8824, 4305, 6582, 3446, 6399, 9884, 9670, 0139, 6938

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 6005
รางวัลที่ 2 2869
รางวัลที่ 3 2768
รางวัลที่ 4 7376, 7525, 7879, 2358, 7797, 5708, 8204, 2206, 9178, 8900
รางวัลที่ 5 2753, 6944, 3939, 4024, 3185, 1227, 1067, 8692, 7914, 0379

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 3574
รางวัลที่ 2 3429
รางวัลที่ 3 6544
รางวัลที่ 4 5159, 5294, 2131, 1283, 5536, 0189, 6191, 8418, 0067, 5161
รางวัลที่ 5 9727, 1938, 6182, 9227, 1448, 9472, 2935, 2479, 8774, 1423

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 1594
รางวัลที่ 2 5255
รางวัลที่ 3 0832
รางวัลที่ 4 1834, 1041, 3524, 3602, 9944, 8224, 6434, 2281, 5167, 5574
รางวัลที่ 5 9409, 3314, 2317, 4704, 7059, 3476, 1678, 3815, 7945, 3561

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 2418
รางวัลที่ 2 4920
รางวัลที่ 3 7495
รางวัลที่ 4 6685, 3005, 6436, 4087, 9639, 1153, 5083, 1644, 4529, 6390
รางวัลที่ 5 0098, 1789, 1176, 5704, 6620, 7388, 6891, 1992, 5913, 1048

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 3670
รางวัลที่ 2 3769
รางวัลที่ 3 7614
รางวัลที่ 4 7041, 5787, 8081, 1239, 2415, 7313, 1196, 3293, 6210, 4185
รางวัลที่ 5 7059, 3545, 3030, 6813, 9305, 0362, 7978, 7158, 4514, 6488

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Perdana Lottery 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Perdana Lottery 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery