ตรวจหวย : กัมพูชา Perdana Lottery 4D

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 7927
รางวัลที่ 2 2779
รางวัลที่ 3 3340
รางวัลที่ 4 5055, 5761, 9161, 9971, 2389, 1136, 0752, 1602, 0075, 7790
รางวัลที่ 5 6124, 6528, 9552, 2683, 7750, 2399, 9367, 8862, 6761, 8034

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 2758
รางวัลที่ 2 4255
รางวัลที่ 3 4870
รางวัลที่ 4 8887, 4911, 4524, 9360, 5854, 7018, 3705, 2994, 3025, 1615
รางวัลที่ 5 3466, 1454, 8127, 0044, 7131, 2498, 1379, 4103, 5227, 8451

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 1671
รางวัลที่ 2 9350
รางวัลที่ 3 4220
รางวัลที่ 4 4395, 6995, 3859, 9493, 1442, 9221, 5468, 2465, 8651, 2021
รางวัลที่ 5 8040, 3440, 4550, 2162, 7341, 2813, 6555, 0870, 1357, 7483

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 3918
รางวัลที่ 2 0713
รางวัลที่ 3 3886
รางวัลที่ 4 7207, 9781, 7842, 5554, 7525, 9401, 5271, 8090, 8956, 0629
รางวัลที่ 5 0148, 2535, 3768, 8765, 3796, 9010, 4101, 8883, 0853, 8675

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 4239
รางวัลที่ 2 9954
รางวัลที่ 3 7937
รางวัลที่ 4 1262, 4319, 5193, 0099, 3367, 4299, 8793, 7671, 7642, 3957
รางวัลที่ 5 0017, 0688, 6879, 1366, 6267, 2333, 7627, 9839, 7292, 4486

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 9125
รางวัลที่ 2 4667
รางวัลที่ 3 6061
รางวัลที่ 4 4554, 7705, 8815, 0880, 8139, 7109, 6503, 0953, 7455, 2573
รางวัลที่ 5 0823, 3774, 6075, 8985, 1775, 5060, 0057, 2609, 9344, 9994

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 3729
รางวัลที่ 2 5610
รางวัลที่ 3 0415
รางวัลที่ 4 4531, 3401, 6214, 0955, 9340, 4607, 7846, 0682, 0964, 5290
รางวัลที่ 5 2239, 3460, 6390, 4512, 3215, 2717, 7758, 9437, 1343, 6835

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Perdana Lottery 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Perdana Lottery 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery