ตรวจหวย : กัมพูชา Perdana Lottery 4D

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 0818
รางวัลที่ 2 5593
รางวัลที่ 3 4011
รางวัลที่ 4 8281, 1096, 1079, 8806, 5617, 9156, 8358, 8162, 7052, 9382
รางวัลที่ 5 3744, 4799, 5981, 3211, 0933, 9175, 9401, 0036, 6653, 4336

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 7141
รางวัลที่ 2 8046
รางวัลที่ 3 2428
รางวัลที่ 4 7114, 5832, 9971, 8012, 5757, 0194, 5046, 2628, 6889, 0081
รางวัลที่ 5 4309, 6084, 3270, 7594, 8206, 9499, 4696, 7696, 1473, 6592

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 7615
รางวัลที่ 2 9685
รางวัลที่ 3 2749
รางวัลที่ 4 5220, 8379, 6301, 7822, 9363, 1660, 8507, 2594, 0101, 9886
รางวัลที่ 5 3467, 2381, 2413, 2557, 9993, 3078, 6813, 3284, 5885, 4645

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 2618
รางวัลที่ 2 4724
รางวัลที่ 3 2853
รางวัลที่ 4 3154, 5453, 2467, 0844, 0126, 0723, 4816, 0290, 2096, 9864
รางวัลที่ 5 7493, 3074, 1588, 0061, 9356, 7481, 7994, 1164, 6453, 2101

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 0463
รางวัลที่ 2 1241
รางวัลที่ 3 7847
รางวัลที่ 4 1737, 8911, 1705, 4880, 7978, 8870, 9927, 5660, 6085, 3155
รางวัลที่ 5 2329, 1176, 4811, 2131, 2826, 2221, 9503, 5208, 9933, 7862

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 4340
รางวัลที่ 2 9184
รางวัลที่ 3 2059
รางวัลที่ 4 5294, 7686, 8085, 2596, 8080, 8998, 3863, 3012, 8074, 6649
รางวัลที่ 5 8364, 5899, 3311, 7216, 8581, 3682, 5093, 6004, 6624, 7106

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 1614
รางวัลที่ 2 2703
รางวัลที่ 3 7357
รางวัลที่ 4 4965, 2683, 6820, 0070, 0575, 8318, 8352, 0305, 6602, 5169
รางวัลที่ 5 1593, 4649, 7156, 0141, 3520, 9184, 2799, 3300, 7181, 4438

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Perdana Lottery 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Perdana Lottery 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery