ตรวจหวย : กัมพูชา Perdana Lottery 4D

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 2179
รางวัลที่ 2 8255
รางวัลที่ 3 1608
รางวัลที่ 4 8299, 1335, 6693, 3799, 9909, 2504, 8534, 8741, 2221, 8545
รางวัลที่ 5 6157, 9157, 3127, 0310, 5444, 3458, 0161, 3501, 2505, 6710

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 1861
รางวัลที่ 2 5066
รางวัลที่ 3 4153
รางวัลที่ 4 1627, 8453, 5154, 6709, 6362, 9448, 1640, 2126, 4562, 2268
รางวัลที่ 5 2898, 7446, 0698, 0918, 2607, 1433, 1234, 1490, 7616, 5528

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 7538
รางวัลที่ 2 0439
รางวัลที่ 3 6062
รางวัลที่ 4 3068, 6557, 7205, 4719, 5568, 2236, 8837, 3588, 7955, 1821
รางวัลที่ 5 3688, 9477, 6602, 0963, 1650, 3910, 3259, 6029, 4159, 1695

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 1869
รางวัลที่ 2 5347
รางวัลที่ 3 8982
รางวัลที่ 4 1845, 9983, 5106, 3835, 7595, 3542, 8088, 6819, 5271, 7533
รางวัลที่ 5 1835, 9362, 8826, 4550, 3627, 4652, 4746, 0494, 1725, 9287

วันพุธที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 8350
รางวัลที่ 2 7786
รางวัลที่ 3 1897
รางวัลที่ 4 8489, 2185, 6100, 2539, 8345, 5236, 7810, 8484, 1451, 7049
รางวัลที่ 5 2803, 0065, 5098, 8456, 9010, 9052, 5506, 3427, 3092, 0423

วันอังคารที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 8146
รางวัลที่ 2 0053
รางวัลที่ 3 4445
รางวัลที่ 4 8599, 0072, 4824, 4039, 0426, 9429, 2861, 0839, 6325, 4994
รางวัลที่ 5 9046, 5676, 4667, 2179, 1348, 5467, 5839, 9649, 1558, 4195

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 7293
รางวัลที่ 2 4006
รางวัลที่ 3 0608
รางวัลที่ 4 2236, 9722, 7367, 8383, 7266, 0815, 1080, 3894, 9582, 2744
รางวัลที่ 5 6347, 4204, 2175, 6004, 3332, 3079, 5521, 6862, 5039, 1301

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Perdana Lottery 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Perdana Lottery 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery