ตรวจหวย : กัมพูชา Perdana Lottery 4D

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 1575
รางวัลที่ 2 3597
รางวัลที่ 3 4155
รางวัลที่ 4 4856, 9930, 7922, 4184, 3220, 0118, 8243, 3325, 3599, 2957
รางวัลที่ 5 6782, 3715, 2092, 1522, 4359, 0685, 9501, 4674, 9751, 7705

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 7148
รางวัลที่ 2 2863
รางวัลที่ 3 2988
รางวัลที่ 4 0715, 9352, 8275, 5785, 9622, 3322, 5685, 5056, 1787, 9774
รางวัลที่ 5 3417, 3326, 6178, 1360, 8969, 9113, 6732, 6437, 1312, 5614

วันพุธที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 1772
รางวัลที่ 2 3461
รางวัลที่ 3 4513
รางวัลที่ 4 1721, 4051, 8421, 0501, 9597, 7175, 9218, 6013, 8826, 0584
รางวัลที่ 5 6222, 1928, 0873, 0780, 0560, 6778, 5222, 1862, 0421, 4052

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา

ใน กัมพูชา Perdana Lottery 4D เลือกผู้เล่น ตัวเลขระหว่าง - .

กัมพูชา Perdana Lottery 4D จัดโดย KTV Lottery. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: ktvlottery.com