ตรวจหวย : กัมพูชา Perdana Lottery 4D

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 0480
รางวัลที่ 2 8054
รางวัลที่ 3 7359
รางวัลที่ 4 6091, 4683, 2947, 3148, 1516, 6822, 8699, 0702, 9799, 8326
รางวัลที่ 5 0243, 7848, 5621, 7648, 7106, 7312, 5726, 2328, 1532, 8452

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 9649
รางวัลที่ 2 7666
รางวัลที่ 3 4535
รางวัลที่ 4 4024, 3596, 0550, 6017, 0910, 5392, 0436, 7372, 5550, 9355
รางวัลที่ 5 2461, 5924, 3373, 6689, 9837, 7681, 3030, 2920, 0368, 3158

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 7297
รางวัลที่ 2 4114
รางวัลที่ 3 2172
รางวัลที่ 4 1785, 4798, 9323, 0563, 9131, 2646, 4687, 1328, 2054, 8291
รางวัลที่ 5 8690, 6645, 3148, 5677, 8820, 8840, 3975, 3476, 4042, 3382

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 0451
รางวัลที่ 2 3239
รางวัลที่ 3 8582
รางวัลที่ 4 2013, 1812, 7238, 8834, 6323, 1183, 0302, 5481, 0301, 4132
รางวัลที่ 5 0346, 8880, 2494, 6732, 0441, 1654, 9732, 5722, 3293, 4455

วันพุธที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 6551
รางวัลที่ 2 5371
รางวัลที่ 3 0522
รางวัลที่ 4 9752, 6500, 7649, 4783, 3019, 8729, 5220, 6439, 4477, 4466
รางวัลที่ 5 8067, 5352, 6857, 2457, 3460, 8058, 7657, 9007, 3136, 0189

วันอังคารที่ 27 กันยายน ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 9013
รางวัลที่ 2 4236
รางวัลที่ 3 8877
รางวัลที่ 4 1180, 1061, 7897, 1345, 2275, 5877, 7296, 3365, 5425, 4589
รางวัลที่ 5 0249, 4405, 6939, 3041, 7680, 8829, 3639, 0416, 7369, 6375

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2022

รางวัลที่ 1 0998
รางวัลที่ 2 8195
รางวัลที่ 3 3831
รางวัลที่ 4 6742, 8061, 6901, 1098, 9528, 6695, 8179, 2103, 3283, 5803
รางวัลที่ 5 8414, 6081, 2969, 1143, 7944, 6773, 1832, 5908, 3679, 0453

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Perdana Lottery 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Perdana Lottery 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery