ตรวจหวย : สิงคโปร์ 4D

วันพุธที่ 22 มิถุนายน ค.ศ. 2022

4873

รางวัลที่ 1 2944
รางวัลที่ 2 4966
รางวัลที่ 3 6897
รางวัลที่ 4 1500, 1545, 2528, 4545, 5274, 5482, 6046, 7736, 7971, 8940
รางวัลที่ 5 3020, 3109, 3956, 4230, 5528, 5706, 6603, 6665, 8251, 8894

วันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน ค.ศ. 2022

4872

รางวัลที่ 1 7340
รางวัลที่ 2 3768
รางวัลที่ 3 0813
รางวัลที่ 4 0374, 0462, 2604, 3035, 4831, 6548, 7951, 9410, 9621, 9886
รางวัลที่ 5 0593, 1650, 2311, 2353, 2898, 6416, 6895, 7163, 8117, 9295

วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2022

4871

รางวัลที่ 1 6990
รางวัลที่ 2 2485
รางวัลที่ 3 0507
รางวัลที่ 4 0375, 0534, 0969, 2146, 4327, 4388, 4603, 6731, 6944, 9106
รางวัลที่ 5 0889, 1065, 2479, 2830, 4514, 5009, 7077, 7782, 9413, 9897

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน สิงคโปร์

ใน สิงคโปร์ 4D เลือกผู้เล่น 4 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9, 4 หมายเลขเสริม และ 4 ตัวเลขโบนัส.

สิงคโปร์ 4D จัดโดย Singapore Pools.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Singapore Pools