ตรวจหวย : ไก่งวง Sans Topu

ผลการค้นหาล่าสุด วันพุธที่ 11 ธันวาคม ค.ศ. 2019.

02 04 07 12 21 10

ตรวจหวย : ไก่งวง Sans Topu วันพุธที่ 4 ธันวาคม ค.ศ. 2019.

12 18 26 30 34 06

ตรวจหวย : ไก่งวง Sans Topu วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2019.

01 09 14 24 28 14

สามารถซื้อบัตรได้ใน ไก่งวง. วาดอยู่บน วันพุธ.

ใน ไก่งวง Sans Topu เลือกผู้เล่น 5 ตัวเลขระหว่าง 1 - 34 และ 1 หมายเลขเสริม.

ไก่งวง Sans Topu จัดโดย Millî Piyango İdaresi www.mpi.gov.tr