ตรวจหวย : ไก่งวง Sans Topu

ผลการค้นหาล่าสุด วันพุธที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2020.

 • 09
 • 12
 • 14
 • 23
 • 30
 • 04

ตรวจหวย : ไก่งวง Sans Topu วันพุธที่ 24 มิถุนายน ค.ศ. 2020.

 • 01
 • 17
 • 20
 • 25
 • 34
 • 08

ตรวจหวย : ไก่งวง Sans Topu วันพุธที่ 17 มิถุนายน ค.ศ. 2020.

 • 04
 • 10
 • 19
 • 20
 • 30
 • 04

สามารถซื้อบัตรได้ใน ไก่งวง. วาดอยู่บน วันพุธ.

ใน ไก่งวง Sans Topu เลือกผู้เล่น 5 ตัวเลขระหว่าง 1 - 34 และ 1 หมายเลขเสริม.

ไก่งวง Sans Topu จัดโดย Millî Piyango İdaresi . เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: www.mpi.gov.tr