ตรวจหวย : นิวซีแลนด์ คีโน

ผลการค้นหาล่าสุด วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 18:00.

24351

 • 12
 • 13
 • 18
 • 20
 • 22
 • 35
 • 37
 • 41
 • 44
 • 48
 • 51
 • 54
 • 58
 • 59
 • 62
 • 63
 • 66
 • 73
 • 77
 • 78

ตัวคูณ 1.5

ตรวจหวย : นิวซีแลนด์ คีโน วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 15:00.

24350

 • 01
 • 04
 • 06
 • 10
 • 15
 • 16
 • 17
 • 19
 • 24
 • 25
 • 27
 • 41
 • 42
 • 51
 • 55
 • 60
 • 61
 • 66
 • 71
 • 79

ตัวคูณ 2

ตรวจหวย : นิวซีแลนด์ คีโน วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:00.

24349

 • 04
 • 16
 • 20
 • 21
 • 23
 • 30
 • 32
 • 35
 • 40
 • 41
 • 50
 • 51
 • 53
 • 55
 • 58
 • 62
 • 71
 • 72
 • 79
 • 80

ตัวคูณ 2

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 10:00.

24348

 • 01
 • 04
 • 05
 • 09
 • 11
 • 15
 • 21
 • 22
 • 34
 • 38
 • 39
 • 42
 • 43
 • 45
 • 50
 • 58
 • 61
 • 75
 • 76
 • 78

ตัวคูณ 1.5

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 18:00.

#24343

 • 04
 • 06
 • 14
 • 23
 • 26
 • 27
 • 28
 • 30
 • 33
 • 35
 • 38
 • 39
 • 48
 • 55
 • 58
 • 62
 • 63
 • 71
 • 76
 • 79

ตัวคูณ 1.5

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 15:00.

#24342

 • 02
 • 08
 • 09
 • 13
 • 17
 • 21
 • 25
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
 • 39
 • 51
 • 56
 • 57
 • 59
 • 61
 • 76
 • 77
 • 79

ตัวคูณ 3

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:00.

#24341

 • 01
 • 03
 • 07
 • 08
 • 15
 • 23
 • 25
 • 29
 • 32
 • 35
 • 36
 • 45
 • 46
 • 58
 • 59
 • 60
 • 64
 • 66
 • 73
 • 76

ตัวคูณ 1.5

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 10:00.

#24340

 • 01
 • 05
 • 15
 • 17
 • 30
 • 31
 • 39
 • 41
 • 46
 • 47
 • 50
 • 53
 • 55
 • 59
 • 60
 • 63
 • 65
 • 66
 • 73
 • 74

ตัวคูณ 2

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 18:00.

#24335

 • 03
 • 10
 • 14
 • 15
 • 22
 • 23
 • 25
 • 28
 • 29
 • 31
 • 41
 • 43
 • 47
 • 56
 • 57
 • 63
 • 65
 • 70
 • 78
 • 80

ตัวคูณ 2

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 15:00.

#24334

 • 01
 • 03
 • 11
 • 22
 • 26
 • 32
 • 35
 • 41
 • 44
 • 49
 • 51
 • 54
 • 57
 • 59
 • 60
 • 63
 • 65
 • 73
 • 77
 • 79

ตัวคูณ 2

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:00.

#24333

 • 01
 • 02
 • 05
 • 11
 • 15
 • 21
 • 22
 • 25
 • 27
 • 40
 • 43
 • 45
 • 46
 • 55
 • 63
 • 68
 • 72
 • 75
 • 78
 • 79

ตัวคูณ 1.5

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 10:00.

#24332

 • 01
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 13
 • 15
 • 16
 • 18
 • 23
 • 37
 • 39
 • 49
 • 50
 • 51
 • 55
 • 62
 • 64
 • 70
 • 73

ตัวคูณ 1.5

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 18:00.

#24327

 • 01
 • 09
 • 16
 • 21
 • 34
 • 42
 • 43
 • 44
 • 49
 • 50
 • 55
 • 56
 • 59
 • 63
 • 64
 • 66
 • 72
 • 73
 • 76
 • 80

ตัวคูณ 1.5

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 15:00.

#24326

 • 04
 • 06
 • 09
 • 10
 • 11
 • 19
 • 24
 • 33
 • 36
 • 43
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 59
 • 66
 • 68
 • 76
 • 79

ตัวคูณ 5

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน นิวซีแลนด์. วาดอยู่บน วันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ และ วันอาทิตย์.

ใน นิวซีแลนด์ คีโน เลือกผู้เล่น 20 ตัวเลขระหว่าง 1 - 80.

นิวซีแลนด์ คีโน จัดโดย Lotto New Zealand.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lotto New Zealand