New Jersey Pick 6 XTRA ผลล๊อตตารี่

สหรัฐอเมริกา ญนไำพิฟสส

19.9 พันล้าน ฿ เล่น

ผลการค้นหาล่าสุด วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2019

4 6 10 18 31 49

New Jersey Pick 6 XTRA ผลล๊อตตารี่ วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2019

9 14 28 39 46 49

New Jersey Pick 6 XTRA ผลล๊อตตารี่ วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม ค.ศ. 2019

4 22 39 40 47 48

New Jersey Pick 6 XTRA ผลล๊อตตารี่ วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2019

3 20 27 36 40 44

New Jersey Pick 6 XTRA ผลล๊อตตารี่ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม ค.ศ. 2019

5 17 18 19 22 26

วาดอยู่บน วันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี

สามารถซื้อบัตรได้ใน สหรัฐอเมริกา.

ใน New Jersey Pick 6 XTRA เลือกผู้เล่น 6 ตัวเลขระหว่าง 1 - 49.

โอกาสในการชนะใน New Jersey Pick 6 XTRA

New Jersey Pick 6 XTRA มี 5 ระดับรางวัล.

  • อต New Jersey Pick 6 XTRA จะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 6 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 13983816.
  • 2. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 5 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 54201.
  • 3. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 4 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 1032.
  • 4. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 3 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 57.
  • รางวัลที่เล็กที่สุดใน New Jersey Pick 6 XTRA จะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 2 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 8.

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ