ตรวจหวย : Washington - HIT 5

ผลการค้นหาล่าสุด วันพุธที่ 17 กรกฎาคม ค.ศ. 2019.

07 25 32 36 38

ตรวจหวย : Washington - HIT 5 วันพุธที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2019.

01 07 15 18 34

ตรวจหวย : Washington - HIT 5 วันพุธที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2019.

04 08 09 19 37

สามารถซื้อบัตรได้ใน สหรัฐอเมริกา. วาดอยู่บน วันพุธ, วันเสาร์ และ วันจันทร์.

ใน Washington - HIT 5 เลือกผู้เล่น 5 ตัวเลขระหว่าง 1 - 38.

Washington - HIT 5 จัดโดย Multi-State Lottery Association www.musl.com