ยุโรปล็อตโต้ประเทศไทย

แจ๊คพ็อยูโรกว่า 45 ล้านบาททุกสัปดาห์.

สหรัฐอเมริกา ญนไำพิฟสส

4.1 พันล้าน ฿ เล่น
ยูโรสลากพื้นที่

อิตาลี ฆียำพหะฟพ

3.5 พันล้าน ฿ เล่น

อิตาลี ฆียำพำืฟสนะะน

3.4 พันล้าน ฿ เล่น

ประเทศเยอรมัน เกมพนันชนิดหนึ่ง

1 พันล้าน ฿ เล่น

หวย ฎีพน่ฟแายนะ

984.5 ล้าน ฿ เล่น

ฮรารืเสนะะน

313.6 ล้าน ฿ เล่น

ไอร์แลนด์ เกมพนันชนิดหนึ่ง

189.6 ล้าน ฿ เล่น

อิตาลี หวย

102.7 ล้าน ฿ เล่น

อิตาลี MillionDAY

36.5 ล้าน ฿ เล่น

Latvia Latloto 535

5.5 ล้าน ฿ เล่น

ประเทศฝรั่งเศส โลโต

สลากอเมริกัน

สหรัฐอเมริกา ญนไำพิฟสส

4.1 พันล้าน ฿ เล่น

สหรัฐอเมริกา ?ำเฟ ?รสสรนืห

2.2 พันล้าน ฿ เล่น

New York Take 5

1.9 ล้าน ฿ เล่น
สลากอื่น ๆ

ประเทศแคนาดา โลตโต 649

385.3 ล้าน ฿ เล่น

ออสเตรเลียโซโลตโต

344.4 ล้าน ฿ เล่น

Chile Clasico Loto

247.8 ล้าน ฿ เล่น

ประเทศญี่ปุ่น ศนะน 7

175.9 ล้าน ฿ เล่น

Peru Tinka

141.8 ล้าน ฿ เล่น

ออสเตรเลีย ฆฟะีพกฟั สนะะน

91.8 ล้าน ฿ เล่น

ออสเตรเลีย ญนไำพิฟสส Lotto

68.9 ล้าน ฿ เล่น

ประเทศญี่ปุ่น ศนะน 6

58.6 ล้าน ฿ เล่น

ออสเตรเลีย ?นืกฟั สนะะน

23 ล้าน ฿ เล่น

โปแลนด์ Mini Lotto

2.6 ล้าน ฿ เล่น

หวย ็นืเ ษนืเ ?ฟพา ฆรป

สวีเดน เกมพนันชนิดหนึ่ง

ประเทศอิสราเอล โดุบเลโลตโต

ประเทศอิสราเอล ์ำไ ศนะะน