ยุโรปล็อตโต้ประเทศไทย

แจ๊คพ็อยูโรกว่า 45 ล้านบาททุกสัปดาห์.

สหรัฐอเมริกา ?ำเฟ ?รสสรนืห

6.1 พันล้าน ฿ เล่น
ยูโรสลากพื้นที่

อิตาลี ฆียำพหะฟพ

5.1 พันล้าน ฿ เล่น

อิตาลี ฆียำพำืฟสนะะน

5 พันล้าน ฿ เล่น

หวย ฎีพน่ฟแายนะ

2.3 พันล้าน ฿ เล่น

ประเทศฝรั่งเศส โลโต

393.7 ล้าน ฿ เล่น

ไอร์แลนด์ เกมพนันชนิดหนึ่ง

232.6 ล้าน ฿ เล่น

อิตาลี หวย

100.8 ล้าน ฿ เล่น

อิตาลี MillionDAY

35.8 ล้าน ฿ เล่น

ประเทศเยอรมัน เกมพนันชนิดหนึ่ง

เล่น

ฮรารืเสนะะน

Latvia Latloto 535

สลากอเมริกัน

สหรัฐอเมริกา ?ำเฟ ?รสสรนืห

6.1 พันล้าน ฿ เล่น

สหรัฐอเมริกา ญนไำพิฟสส

4.8 พันล้าน ฿ เล่น

New York Take 5

1.9 ล้าน ฿ เล่น
สลากอื่น ๆ

ออสเตรเลีย ญนไำพิฟสส Lotto

455.5 ล้าน ฿ เล่น

ออสเตรเลียโซโลตโต

341.6 ล้าน ฿ เล่น

ประเทศญี่ปุ่น ศนะน 7

284.3 ล้าน ฿ เล่น

ประเทศญี่ปุ่น ศนะน 6

170.6 ล้าน ฿ เล่น

ประเทศแคนาดา โลตโต 649

118.7 ล้าน ฿ เล่น

ออสเตรเลีย ฆฟะีพกฟั สนะะน

91.1 ล้าน ฿ เล่น

ออสเตรเลีย ?นืกฟั สนะะน

22.8 ล้าน ฿ เล่น

Peru Tinka

21.2 ล้าน ฿ เล่น

Chile Clasico Loto

15.4 ล้าน ฿ เล่น

โปแลนด์ Mini Lotto

2.5 ล้าน ฿ เล่น

หวย ็นืเ ษนืเ ?ฟพา ฆรป

ประเทศอิสราเอล โดุบเลโลตโต

สวีเดน เกมพนันชนิดหนึ่ง

ประเทศอิสราเอล ์ำไ ศนะะน