ตรวจหวย : กัมพูชา Grand Dragon 4D

วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 5945
รางวัลที่ 2 8436
รางวัลที่ 3 3964
รางวัลที่ 4 3667, 0548, 3903, 1684, 8258, 5151, 1243, 4225, 9831, 5301
รางวัลที่ 5 5412, 4425, 6632, 7880, 2748, 9663, 8745, 2010, 9846, 5507

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 8740
รางวัลที่ 2 1600
รางวัลที่ 3 1383
รางวัลที่ 4 3845, 6591, 2613, 5917, 2894, 2503, 5702, 8486, 8339, 7904
รางวัลที่ 5 5872, 2192, 2689, 5164, 5741, 7711, 9130, 8193, 1701, 1440

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 4286
รางวัลที่ 2 3490
รางวัลที่ 3 2822
รางวัลที่ 4 8989, 3883, 6006, 6969, 9986, 3035, 1792, 6403, 0974, 5187
รางวัลที่ 5 2683, 5388, 7905, 1827, 2177, 7297, 4292, 4652, 8647, 7032

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 5992
รางวัลที่ 2 5753
รางวัลที่ 3 3384
รางวัลที่ 4 8079, 2640, 5409, 8259, 0433, 2590, 9023, 5265, 2865, 2565
รางวัลที่ 5 6563, 3432, 3370, 0731, 1451, 4155, 7671, 0021, 1584, 7271

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 9423
รางวัลที่ 2 0588
รางวัลที่ 3 5196
รางวัลที่ 4 0682, 8800, 3812, 9695, 9513, 7609, 5265, 3952, 9510, 1969
รางวัลที่ 5 4774, 4274, 8072, 9953, 6492, 0031, 3225, 2768, 2917, 2845

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 2693
รางวัลที่ 2 3589
รางวัลที่ 3 8551
รางวัลที่ 4 2061, 4206, 9179, 4132, 5202, 6583, 4218, 2446, 4105, 1415
รางวัลที่ 5 4560, 4454, 9753, 1786, 9717, 1348, 5160, 0200, 8105, 7101

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 3498
รางวัลที่ 2 7576
รางวัลที่ 3 1336
รางวัลที่ 4 2153, 7018, 0999, 6974, 1510, 1728, 4616, 0733, 7661, 3409
รางวัลที่ 5 4960, 4432, 2228, 6784, 6909, 6626, 8638, 3288, 1460, 8391

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Grand Dragon 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Grand Dragon 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery