ตรวจหวย : กัมพูชา Grand Dragon 4D

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 0124
รางวัลที่ 2 7405
รางวัลที่ 3 3416
รางวัลที่ 4 7985, 7432, 9195, 2652, 6158, 4439, 5088, 4439, 4607, 9961
รางวัลที่ 5 8294, 3282, 9869, 8909, 2084, 9456, 0490, 2165, 0669, 4185

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 9608
รางวัลที่ 2 2523
รางวัลที่ 3 6751
รางวัลที่ 4 6329, 6899, 5124, 0624, 8525, 0383, 3263, 0927, 4159, 1614
รางวัลที่ 5 1623, 1247, 6368, 9884, 6461, 1954, 6027, 6132, 2324, 4507

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 5725
รางวัลที่ 2 0948
รางวัลที่ 3 1513
รางวัลที่ 4 0595, 3938, 8028, 9037, 8918, 8649, 5183, 0121, 0591, 4422
รางวัลที่ 5 8409, 4500, 2100, 4303, 6710, 0991, 9463, 4966, 8678, 7585

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 8023
รางวัลที่ 2 5351
รางวัลที่ 3 7372
รางวัลที่ 4 5798, 1911, 9070, 5123, 5840, 5488, 6988, 8482, 3161, 4367
รางวัลที่ 5 0743, 1610, 0853, 5965, 4899, 1322, 1318, 8113, 8963, 6624

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 9459
รางวัลที่ 2 6624
รางวัลที่ 3 3231
รางวัลที่ 4 6106, 4896, 2304, 8521, 3832, 4375, 6102, 8225, 7391, 1570
รางวัลที่ 5 8818, 8370, 6512, 0566, 4775, 1449, 4317, 8226, 1825, 7910

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 6872
รางวัลที่ 2 4082
รางวัลที่ 3 4758
รางวัลที่ 4 4971, 1122, 9893, 2362, 5635, 1329, 9196, 0950, 7277, 8928
รางวัลที่ 5 2747, 7789, 7179, 5410, 3954, 3892, 8705, 0934, 6838, 7205

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 3707
รางวัลที่ 2 8630
รางวัลที่ 3 9905
รางวัลที่ 4 4149, 5127, 2054, 3913, 4421, 8967, 0849, 0001, 7422, 4358
รางวัลที่ 5 3782, 9131, 4156, 9820, 9967, 5651, 0573, 6556, 0087, 0214

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Grand Dragon 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Grand Dragon 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery