ตรวจหวย : กัมพูชา Grand Dragon 4D

วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 3424
รางวัลที่ 2 4159
รางวัลที่ 3 2411
รางวัลที่ 4 1877, 8741, 1892, 8000, 8990, 1359, 8161, 4316, 0156, 9418
รางวัลที่ 5 4232, 5904, 3740, 7474, 6400, 3003, 0590, 1479, 0141, 6356

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 6870
รางวัลที่ 2 5753
รางวัลที่ 3 4112
รางวัลที่ 4 0719, 2209, 5648, 1097, 9238, 4631, 1812, 4940, 6394, 1098
รางวัลที่ 5 6634, 1085, 0594, 2242, 4982, 8722, 5897, 4960, 0806, 0623

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 2094
รางวัลที่ 2 3881
รางวัลที่ 3 2205
รางวัลที่ 4 0079, 7612, 2120, 9387, 8078, 7410, 7349, 7244, 7634, 5115
รางวัลที่ 5 9728, 6083, 9780, 7962, 4859, 6488, 7328, 2526, 5750, 0744

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 5504
รางวัลที่ 2 7264
รางวัลที่ 3 8793
รางวัลที่ 4 3689, 0311, 2363, 2909, 7480, 3026, 9750, 3358, 7514, 9999
รางวัลที่ 5 2396, 6209, 6861, 6056, 3053, 8519, 1325, 4064, 9210, 3392

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 4337
รางวัลที่ 2 7737
รางวัลที่ 3 2730
รางวัลที่ 4 9677, 3178, 7155, 0432, 2446, 1788, 5511, 9882, 5200, 0047
รางวัลที่ 5 7354, 2595, 9717, 9477, 5279, 1294, 7724, 4143, 6178, 7317

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 1748
รางวัลที่ 2 3020
รางวัลที่ 3 5320
รางวัลที่ 4 3315, 4917, 8312, 8066, 0478, 6849, 0903, 1843, 6495, 3017
รางวัลที่ 5 3849, 9907, 6550, 4785, 1999, 7617, 1846, 3210, 3949, 7417

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 3325
รางวัลที่ 2 4945
รางวัลที่ 3 2153
รางวัลที่ 4 0373, 5371, 0066, 4957, 9127, 1632, 8188, 5330, 4361, 3817
รางวัลที่ 5 6522, 3465, 4384, 9421, 1113, 1935, 0621, 4439, 5590, 4510

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Grand Dragon 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Grand Dragon 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery