ตรวจหวย : กัมพูชา Grand Dragon 4D

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 5986
รางวัลที่ 2 2230
รางวัลที่ 3 8851
รางวัลที่ 4 0606, 2470, 4250, 2863, 3397, 9869, 8504, 6024, 4196, 9313
รางวัลที่ 5 3059, 5752, 9841, 4902, 2201, 2233, 4957, 3865, 6853, 9652

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 6500
รางวัลที่ 2 7165
รางวัลที่ 3 5402
รางวัลที่ 4 6245, 1420, 6440, 6563, 9068, 1184, 2469, 9346, 8230, 1049
รางวัลที่ 5 4563, 7087, 5199, 9156, 2026, 1361, 6768, 1077, 1313, 8567

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 0544
รางวัลที่ 2 8136
รางวัลที่ 3 5450
รางวัลที่ 4 9107, 2729, 3808, 7938, 0786, 4872, 6018, 3408, 1650, 2337
รางวัลที่ 5 6266, 2962, 7398, 3341, 8576, 4485, 9242, 6985, 4457, 8510

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 6463
รางวัลที่ 2 1581
รางวัลที่ 3 4060
รางวัลที่ 4 4370, 7237, 4758, 0479, 7559, 3718, 5413, 0550, 8001, 1044
รางวัลที่ 5 5578, 9344, 5141, 2223, 2693, 8400, 0861, 2877, 7788, 6987

วันพุธที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 6909
รางวัลที่ 2 3191
รางวัลที่ 3 8079
รางวัลที่ 4 2079, 5693, 0830, 2425, 0043, 4021, 6361, 0262, 3036, 8862
รางวัลที่ 5 3726, 1879, 8311, 7357, 0488, 4276, 2661, 0837, 3171, 8514

วันอังคารที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 2942
รางวัลที่ 2 7752
รางวัลที่ 3 7430
รางวัลที่ 4 9182, 7596, 6565, 7488, 1068, 2889, 0793, 7360, 7310, 8159
รางวัลที่ 5 1010, 5667, 9325, 0710, 2063, 0839, 0956, 6445, 0516, 6433

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 8746
รางวัลที่ 2 8095
รางวัลที่ 3 2530
รางวัลที่ 4 9443, 9878, 5121, 0931, 6722, 9560, 2092, 9966, 7095, 3089
รางวัลที่ 5 1676, 9308, 0175, 4790, 4700, 6941, 1715, 1824, 9046, 3867

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Grand Dragon 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Grand Dragon 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery