ตรวจหวย : กัมพูชา Grand Dragon 4D

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 3068
รางวัลที่ 2 3723
รางวัลที่ 3 0877
รางวัลที่ 4 0008, 3517, 6364, 5778, 3975, 1519, 8718, 4714, 9776, 7299
รางวัลที่ 5 9636, 3902, 7518, 0529, 5819, 3256, 4139, 4358, 1625, 8800

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 3204
รางวัลที่ 2 0785
รางวัลที่ 3 6769
รางวัลที่ 4 6429, 5848, 1463, 7312, 9347, 1356, 4445, 4482, 4513, 6013
รางวัลที่ 5 5841, 6016, 1970, 4716, 9916, 7603, 0754, 5561, 8759, 4244

วันพุธที่ 25 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 6362
รางวัลที่ 2 7534
รางวัลที่ 3 5496
รางวัลที่ 4 5906, 1347, 9664, 0976, 2889, 5160, 7368, 7582, 4950, 0805
รางวัลที่ 5 5968, 2407, 0922, 2674, 0299, 1568, 6828, 7763, 3030, 4737

วันอังคารที่ 24 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 8320
รางวัลที่ 2 5948
รางวัลที่ 3 1271
รางวัลที่ 4 8841, 6574, 1555, 0989, 4751, 0337, 4019, 4163, 0213, 8120
รางวัลที่ 5 1116, 4705, 9646, 6534, 6828, 4200, 4941, 0022, 9027, 5566

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 5433
รางวัลที่ 2 6387
รางวัลที่ 3 2675
รางวัลที่ 4 0671, 4132, 9374, 2194, 3163, 4764, 8234, 1606, 1231, 0721
รางวัลที่ 5 1028, 4402, 5736, 2274, 1616, 7890, 7320, 7615, 3859, 1802

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 9768
รางวัลที่ 2 0988
รางวัลที่ 3 2712
รางวัลที่ 4 7190, 0664, 8556, 5595, 0985, 7164, 7994, 4320, 0336, 4962
รางวัลที่ 5 1921, 3943, 1537, 4549, 8094, 8564, 1453, 0699, 6195, 3222

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 6344
รางวัลที่ 2 9200
รางวัลที่ 3 0468
รางวัลที่ 4 3438, 2138, 9995, 7783, 9805, 4732, 1802, 1428, 8577, 8517
รางวัลที่ 5 2981, 0780, 2251, 9538, 2984, 1552, 6653, 9777, 5117, 2924

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Grand Dragon 4D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Grand Dragon 4D จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery