ตรวจหวย : กัมพูชา Lucky HariHari

วันอังคารที่ 26 กันยายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 1153
รางวัลที่ 2 9974
รางวัลที่ 3 4069
รางวัลที่ 4 5507, 8376, 9126, 2397, 6578, 9692, 3581, 9936, 6370, 9048
รางวัลที่ 5 0596, 1333, 1106, 2512, 8679, 3340, 4023, 1020, 5095, 1757

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 2746
รางวัลที่ 2 9656
รางวัลที่ 3 7778
รางวัลที่ 4 7368, 3983, 9734, 9985, 9127, 8060, 3888, 5207, 2878, 6173
รางวัลที่ 5 3955, 6968, 4888, 8911, 1443, 3486, 6854, 1662, 7726, 8437

วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 0968
รางวัลที่ 2 1952
รางวัลที่ 3 3741
รางวัลที่ 4 5990, 2064, 1105, 9647, 9944, 2170, 2468, 6601, 0102, 4028
รางวัลที่ 5 7393, 9477, 8821, 2923, 4380, 8393, 3041, 5161, 1799, 2686

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 2736
รางวัลที่ 2 7944
รางวัลที่ 3 5516
รางวัลที่ 4 3069, 6892, 6727, 9676, 6207, 2056, 3340, 9462, 3698, 9002
รางวัลที่ 5 6408, 4781, 2182, 2180, 4513, 6997, 9620, 0381, 3539, 6486

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 9070
รางวัลที่ 2 2069
รางวัลที่ 3 8699
รางวัลที่ 4 2417, 5892, 2246, 5817, 4441, 4588, 2755, 9132, 3800, 7299
รางวัลที่ 5 0277, 3060, 1137, 2255, 3736, 4271, 9331, 3432, 7399, 5104

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 3187
รางวัลที่ 2 6241
รางวัลที่ 3 1494
รางวัลที่ 4 7244, 7229, 5754, 4460, 6962, 1305, 4748, 8972, 7633, 5818
รางวัลที่ 5 9243, 4031, 9447, 1763, 0467, 3208, 7029, 0341, 0706, 5527

วันพุธที่ 20 กันยายน ค.ศ. 2023

รางวัลที่ 1 7425
รางวัลที่ 2 4282
รางวัลที่ 3 0503
รางวัลที่ 4 6505, 5888, 7246, 4893, 2306, 8683, 3744, 1120, 3727, 3797
รางวัลที่ 5 1632, 0540, 0896, 9033, 5481, 9493, 2590, 1629, 3142, 7316

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Lucky HariHari เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Lucky HariHari จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery