ตรวจหวย : กัมพูชา Lucky HariHari

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 6725
รางวัลที่ 2 7965
รางวัลที่ 3 2472
รางวัลที่ 4 7038, 3080, 6290, 9190, 1081, 8519, 5295, 5076, 2006, 3414
รางวัลที่ 5 0068, 5612, 7854, 9538, 7605, 4434, 4310, 6025, 1511, 8787

วันเสาร์ที่ 13 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 1546
รางวัลที่ 2 6303
รางวัลที่ 3 9662
รางวัลที่ 4 7353, 7726, 8043, 9358, 0651, 4387, 5030, 1159, 3109, 6211
รางวัลที่ 5 4969, 2288, 0652, 0499, 2903, 8568, 0602, 3221, 0477, 7754

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 0686
รางวัลที่ 2 7347
รางวัลที่ 3 5909
รางวัลที่ 4 3501, 9202, 6051, 8245, 9720, 0475, 9742, 6671, 8409, 2543
รางวัลที่ 5 5681, 4107, 8136, 0769, 1552, 4038, 7088, 5478, 7073, 8068

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 9491
รางวัลที่ 2 7087
รางวัลที่ 3 3986
รางวัลที่ 4 9633, 2667, 8598, 7861, 7180, 7055, 4294, 6776, 9274, 3814
รางวัลที่ 5 0338, 8410, 7097, 5622, 3536, 7084, 1914, 1884, 5171, 6243

วันพุธที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 6920
รางวัลที่ 2 4325
รางวัลที่ 3 9148
รางวัลที่ 4 4146, 6592, 2628, 2878, 9914, 8523, 1039, 9737, 3237, 5920
รางวัลที่ 5 1242, 3222, 9026, 5259, 6904, 3630, 8264, 7306, 4404, 2190

วันอังคารที่ 9 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 4359
รางวัลที่ 2 0851
รางวัลที่ 3 3407
รางวัลที่ 4 3709, 3134, 2974, 4168, 6959, 1339, 0938, 8686, 4447, 7052
รางวัลที่ 5 3214, 0256, 8766, 9432, 7129, 5541, 1353, 5859, 4104, 8345

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน ค.ศ. 2024

รางวัลที่ 1 5450
รางวัลที่ 2 2051
รางวัลที่ 3 9345
รางวัลที่ 4 3198, 7177, 3180, 9642, 0193, 5703, 1034, 7026, 3641, 8601
รางวัลที่ 5 0923, 9521, 1644, 8208, 6513, 3250, 4871, 3065, 9908, 2908

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน กัมพูชา. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน กัมพูชา Lucky HariHari เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 9999.

กัมพูชา Lucky HariHari จัดโดย KTV Lottery.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KTV Lottery