ตรวจหวย : อินดีแอนา Quick Draw

ผลการค้นหาล่าสุด วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:20.

เที่ยง

 • 6
 • 7
 • 13
 • 15
 • 17
 • 19
 • 20
 • 23
 • 24
 • 35
 • 38
 • 40
 • 53
 • 55
 • 59
 • 60
 • 63
 • 74
 • 75
 • 76
 • 24

ตรวจหวย : อินดีแอนา Quick Draw วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 23:00.

ตอนเย็น

 • 10
 • 11
 • 14
 • 18
 • 20
 • 26
 • 27
 • 30
 • 35
 • 37
 • 38
 • 39
 • 42
 • 43
 • 62
 • 63
 • 64
 • 72
 • 75
 • 79
 • 10

ตรวจหวย : อินดีแอนา Quick Draw วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:20.

เที่ยง

 • 3
 • 8
 • 11
 • 16
 • 20
 • 22
 • 24
 • 25
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 51
 • 53
 • 59
 • 65
 • 68
 • 70
 • 77
 • 79
 • 51

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 23:00.

ตอนเย็น

 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 16
 • 21
 • 22
 • 30
 • 31
 • 33
 • 35
 • 39
 • 42
 • 45
 • 47
 • 49
 • 50
 • 62
 • 65
 • 71
 • 47

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:20.

เที่ยง

 • 2
 • 7
 • 8
 • 13
 • 14
 • 17
 • 19
 • 33
 • 34
 • 36
 • 51
 • 52
 • 55
 • 58
 • 60
 • 68
 • 69
 • 71
 • 75
 • 76
 • 52

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 23:00.

ตอนเย็น

 • 10
 • 12
 • 15
 • 18
 • 20
 • 22
 • 24
 • 25
 • 27
 • 28
 • 29
 • 45
 • 54
 • 57
 • 58
 • 63
 • 67
 • 72
 • 73
 • 78
 • 24

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:20.

เที่ยง

 • 1
 • 8
 • 15
 • 16
 • 19
 • 25
 • 31
 • 32
 • 39
 • 40
 • 48
 • 49
 • 54
 • 56
 • 62
 • 65
 • 69
 • 71
 • 76
 • 77
 • 76

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 23:00.

ตอนเย็น

 • 1
 • 9
 • 16
 • 17
 • 23
 • 25
 • 27
 • 30
 • 31
 • 33
 • 42
 • 51
 • 52
 • 53
 • 56
 • 57
 • 64
 • 67
 • 68
 • 71
 • 23

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:20.

เที่ยง

 • 1
 • 11
 • 12
 • 14
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 31
 • 36
 • 41
 • 50
 • 51
 • 59
 • 70
 • 75
 • 78
 • 79
 • 78

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 23:00.

ตอนเย็น

 • 5
 • 17
 • 18
 • 19
 • 21
 • 24
 • 26
 • 29
 • 39
 • 42
 • 44
 • 45
 • 50
 • 51
 • 54
 • 55
 • 57
 • 75
 • 78
 • 80
 • 5

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:20.

เที่ยง

 • 1
 • 9
 • 12
 • 13
 • 17
 • 23
 • 25
 • 32
 • 33
 • 35
 • 36
 • 38
 • 42
 • 45
 • 48
 • 51
 • 58
 • 65
 • 73
 • 75
 • 38

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 23:00.

ตอนเย็น

 • 2
 • 8
 • 9
 • 12
 • 18
 • 23
 • 26
 • 32
 • 36
 • 37
 • 40
 • 41
 • 43
 • 48
 • 49
 • 50
 • 56
 • 62
 • 67
 • 70
 • 67

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 13:20.

เที่ยง

 • 1
 • 8
 • 12
 • 14
 • 22
 • 24
 • 30
 • 36
 • 39
 • 40
 • 49
 • 50
 • 51
 • 56
 • 60
 • 62
 • 68
 • 69
 • 75
 • 79
 • 69

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 2024 23:00.

ตอนเย็น

 • 4
 • 22
 • 24
 • 26
 • 30
 • 31
 • 34
 • 41
 • 42
 • 47
 • 48
 • 54
 • 55
 • 66
 • 68
 • 69
 • 72
 • 73
 • 76
 • 78
 • 41

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน สหรัฐอเมริกา. วาดอยู่บน วันอังคาร, วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

อินดีแอนา Quick Draw จัดโดย Hoosier Lottery.

โอกาสในการชนะใน อินดีแอนา Quick Draw

ใน อินดีแอนา Quick Draw เลือกผู้เล่น 20 ตัวเลขระหว่าง 1 - 80 และ 1 หมายเลขเสริม.

 • อต อินดีแอนา Quick Draw จะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 10 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 8911710.
 • 2. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 9 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 163381.
 • 3. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 8 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 7385.
 • 4. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 7 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 621.
 • 5. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 6 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 87.
 • 6. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 0 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 22.
 • 7. ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลโดยการจับคู่ 5 ตัวเลขหลัก. ราคาต่อรองเป็น 1 ใน 19.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Hoosier Lottery