ตรวจหวย : สหราชอาณาจักร 49s

ผลการค้นหาล่าสุด วันจันทร์ที่ 16 กันยายน ค.ศ. 2019.

10 21 22 39 41 47 20 22
10 11 24 27 33 34

ตรวจหวย : สหราชอาณาจักร 49s วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2019.

02 07 27 31 35 43 49

ตรวจหวย : สหราชอาณาจักร 49s วันพุธที่ 3 กรกฎาคม ค.ศ. 2019.

01 03 29 35 42 47 18

สามารถซื้อบัตรได้ใน สหราชอาณาจักร. วาดอยู่บน วันจันทร์, วันพฤหัสบดี, วันพุธ, วันอาทิตย์ และ วันอังคาร.

ใน สหราชอาณาจักร 49s เลือกผู้เล่น 6 ตัวเลขระหว่าง 1 - 49 และ 1 หมายเลขเสริม.

สหราชอาณาจักร 49s จัดโดย Health Lottery Ltd www.healthlottery.co.uk