ตรวจหวย : ประเทศมาเลเซีย Sports Toto 6D

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

5802

รางวัลที่ 1 252005
รางวัลที่ 2 25200*;*52005
รางวัลที่ 3 2520**;**2005
รางวัลที่ 4 252***, ***005
รางวัลที่ 5 25****, ****05

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

5801

รางวัลที่ 1 609314
รางวัลที่ 2 60931*;*09314
รางวัลที่ 3 6093**;**9314
รางวัลที่ 4 609***, ***314
รางวัลที่ 5 60****, ****14

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2024

5800

รางวัลที่ 1 375331
รางวัลที่ 2 37533*;*75331
รางวัลที่ 3 3753**;**5331
รางวัลที่ 4 375***, ***331
รางวัลที่ 5 37****, ****31

: ข้อมูลลอตเตอรีชื่อ

สามารถซื้อบัตรได้ใน ประเทศมาเลเซีย. วาดอยู่บน วันพุธ, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน ประเทศมาเลเซีย Sports Toto 6D เลือกผู้เล่น 1 ตัวเลขระหว่าง 1 - 999999.

ประเทศมาเลเซีย Sports Toto 6D จัดโดย Sports Toto.

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sports Toto