ตรวจหวย : โปแลนด์ Ekstra Premia

ผลการค้นหาล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2020.

 • 10
 • 13
 • 23
 • 24
 • 28
 • 04

ตรวจหวย : โปแลนด์ Ekstra Premia วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2020.

 • 03
 • 04
 • 14
 • 20
 • 24
 • 04

ตรวจหวย : โปแลนด์ Ekstra Premia วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม ค.ศ. 2020.

 • 01
 • 15
 • 16
 • 29
 • 31
 • 04

สามารถซื้อบัตรได้ใน โปแลนด์. วาดอยู่บน วันศุกร์, วันเสาร์ และ วันอาทิตย์.

ใน โปแลนด์ Ekstra Premia เลือกผู้เล่น 5 ตัวเลขระหว่าง 0 - 31.

โปแลนด์ Ekstra Premia จัดโดย Totalizator Sportowy. เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ: www.lotto.pl