ตรวจหวย : ไก่งวง On Numara

ผลการค้นหาล่าสุด วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020.

05 06 07 14 16 21 22 30 31 39 43 46 55 56 58 59 60 62 63 64 65 73

ตรวจหวย : ไก่งวง On Numara วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020.

01 04 08 10 11 14 31 33 35 42 45 46 48 49 50 53 57 68 69 72 78 80

ตรวจหวย : ไก่งวง On Numara วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2020.

04 15 17 21 26 27 28 30 33 36 41 44 45 47 53 57 59 60 66 71 72 79

สามารถซื้อบัตรได้ใน ไก่งวง. วาดอยู่บน วันจันทร์.

ใน ไก่งวง On Numara เลือกผู้เล่น 22 ตัวเลขระหว่าง 1 - 80.

ไก่งวง On Numara จัดโดย Millî Piyango İdaresi www.mpi.gov.tr